top of page

 

Projekti, k so nastali pri predmetu IKT v izobraževanju v študijskem letu 2013/14.

 

Študenti različnih smeri so v parih izdelovali interdisciplinarne projekte. Vsak projekt je celostno obravnavan in zajema tako vsebinske kot didaktične vidike ter podporo IKT tehnlogije. Za učitelje so pripravljena navodila za izvedbo projekta v šoli.

Razredna stopnja

Predmetna stopnja

Prilagojeni program

Področja, ki smo jih pokrili

Razredni pouk redne OŠ

 1. V projektni nalogi Naravoslovni dan - Drejček in trije marsovčki, smo se osredotočile na pripravo naravoslovnega dneva prilagojenega učencu s slepoto ali slabovidnostjo. Več ...

 2. Radijska igra - snemanje različnih dramskih iger in ustvarjanje lastne radijske igre za učence v 2. triletju. Uporaba različnih spletnih snemalnikov, dodatna motivacija za branje... Več...

 3. Igro spomin lahko uporabimo v vseh delih učne ure, pri več predmetih in v več razredih. Je enostavna za izdelavo, lahko jo izdela učitelj sam ali pa s pomočjo učencev. Več ...

 4. Učenje nove pesmi- Pobalina So in Mi- v 4. razredu, s pomočjo programa Musescore. Dodane so prilagoditve oz. usmeritve  za nižje razrede ter razrede predmetne stopnje. Več ...

 5. S svojo projektno nalogo sva želeli osmisliti uporabo računalniškega programa pri obravnavanju arhitekture v  učni uri likovne umetnosti na razredni in na predmetni stopnji. Več ...

 6. Ekskurzije velikokrat izpadejo kot pouka prosti dnevi, slišani in videni podatki pa so precej ločeni od dogajanja pri pouku. S to projektno nalogo sva želeli pokazati možnosti umestitve ekskurzije v nek okvir dogajanja v razredu. Več...

 7. Vsak otrok se vsaj enkrat pri svojem šolanju sooči s tem, da se mora v šolo peljati s kolesom. Če ne drugače je to na dan, ko ima v šoli kolesarski izpit. Z najinim projektnim delom sva torej želela učencem pripraviti poučno igro na temo varnosti v prometu. Več...

 8. Povezovanje 3. razreda redne OŠ in 4. razreda OŠ z NIS v projektnem dnevu spoznavanja okolice s pomočjo tabličnega računalnika in internetnih orodij. Več...

 9. S svojo projektno nalogo EU v OŠ sva želela spodbuditi učence 5. razreda, da Evropsko unijo spoznajo skozi različne poglede, tj. skozi različne predmete. Učenci lahko skozi to vsebino dosežejo učne cilje različnih predmetov, prav tako pa je EU ena izmed vsebin, ki jo obravnavajo pri družbi. Več ...

 10. V projektni nalogi Promet sva vključile poleg razredne tudi predmetno stopnjo. Na razredni stopnji sva se osredotočile na 5. razred, natančneje kolesarski izpit. Na začetku ima učenec nekaj teorije, kasneje pa sledi kviz. Več...

 11. Ustvarjanje in branje zgodbe s pomočjo programa "Storytelling", omogoča učencem, da berejo bolj pogosto in rajši, kar je zelo dobrodošlo pri učencih z disleksijo. Z zelo bogato vizualizacijo jim motivacijo še bolj dvignemo in še dodatno olajšamo branje. več... 

 12. Tabela za pisno seštevanje in odštevanje je oblikovana za učence 4. razreda osnovne šole, zaradi možnih prilagoditev pa je uporabna tudi v 3. razredu ali višjih razredih ter za učence z učnimi težavami pri matematiki. Več...

 13. V okviru predmeta IKT v izobraževanju sva izdelali računalniško igro, ki povezuje cilje in vsebiname za učence razredne stopnje (od 1.–5. razreda). Najina osrednja učna tema so geometrijski liki. več...

 14. Pri predmetu spoznavanje okolja učenci 2. razreda spoznajo, da na Zemlji obstajajo različne pokrajine. Igra Potovanje okrog sveta učencem na zanimiv način prikaže to dejstvo, lahko pa jo uporabimo tudi za utrjevanje te snovi. Več...

 15. Reševanje učnih listov na temo Orientacija v prostoru je lahko še bolj zabavno, če učencem pripravimo video s sličicami. Več...

 16. V projektni nalogi Skuhaj si sam, lahko učenci 2. in 3. triade najdejo recepte, ki jim s podrobnimi opisi pomagajo, da kuhajo sami. Več...

 17. Projektna naloga Skrb za okolje in varnost v laboratoriju je namenjena učencem 1., 2. in 3. triade OŠ. Tu so zbrani primeri dejavnosti na to temo tako za učence, kot tudi za učitelje. Zavedamo se, da se v OŠ daje premajhen poudarek na to temo, zato sva na spletni strani zbrali ključne teme, ki se nama zdijo pomembne, da jih učenci usvojijo tekom šolanja. Več...

 18. V okviru projekta Zanimiva matematika,  sva izbrali in preizkusili nekaj didaktičnih iger, ki naj bodo v pomoč učitelju ali specialnemu pedagogu pri učenju in utrjevanju matematike. Prilagava tudi povezave do ostalih zanimivih iger. Več...

 19. Projekt Časovna orientacija je namenjen učiteljem in učencem prve triade, predvsem za učence 2. in 3. razreda, kjer se srečujejo s pojmovanjem, razumevanjem ter predstavljanjem časa.

Predmetni pouk redne OŠ

 1. pišite stavek ali dva, kjer kratko opišete bistvo vašega projekta. Na koncu dodajte povezavo do vašega projekta z ..več

 2. Ponavljanje in utrjevanje učne snovi poštevanka s pomočjo programa ANKI. Več...

 3. S svojo projektno nalogo sva želeli osmisliti uporabo računalniškega programa pri obravnavanju arhitekture v  učni uri likovne umetnosti na razredni in na predmetni stopnji. Več ...

 4. V projektni nalogi Promet sva vključile poleg razredne tudi predmetno stopnjo. Na predmetni stopnji sva se osredotočile na 6., 7. in 8. razred. V vsakem razredu ima učenec na začetku nekaj teorije, kasneje pa sledi kviz. Več...

 5. Projektna naloga Skrb za okolje in varnost v laboratoriju je namenjena učencem 1., 2. in 3. triade OŠ. Tu so zbrani primeri dejavnosti na to temo tako za učence, kot tudi za učitelje. Zavedamo se, da se v OŠ daje premajhen poudarek na to temo, zato sva na spletni strani zbrali ključne teme, ki se nama zdijo pomembne, da jih učenci usvojijo tekom šolanja. Več...

 6. Projekt Zvok predstavlja 3-dnevne učne priprave za 6. razred, kako uspešno obravnavati tako kompleksno in abstraktno temo z uporabo IKT. Po potrebi lahko snov razširimo ali skrčimo za potrebe našega lastnega razreda. Več...

Šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom

 1. Povezovanje 3. razreda redne OŠ in 4. razreda OŠ z NIS v projektnem dnevu spoznavanja okolice s pomočjo tabličnega računalnika in internetnih orodij. Več...
bottom of page